Gym

Ordningsregler för bastu

I vår förening har vi en bastu som är tillgänglig att boka för alla medlemmar i Brf Turbinhallen (kostnad 50 kr per bokat pass). För att kunna ha en bastu i föreningen krävs att vi som använder bastun tar hand om den, dvs är försiktiga med utrymmet och inventarierna samt givetvis städar efter oss samt tar med eventuella sopor. Det finns ingen annan som kommer och städar upp efter dig. Nedan är några enkla regler som det är viktigt att alla som lånar bastun följer och vet om:

 • Anläggningen är öppen mellan 06.00-22.00.  Bokning av bastun görs via appen ”boka här”. Bokning kan göras i maximalt 2 timmar per gång och maximalt 1 gång per dag och lägenhet. Du kan endast komma in i bastun när du har en bokad tid.
 • Obehöriga får inte vistas i anläggningen. Endast medlemmar i Brf Turbinhallen och deras familjer, samt vid enstaka tillfällen deras gäster.
 • Duscha alltid med tvål och schampo innan du bastar.
 • Släng inte på förmycket vatten på aggregatet – då kommer överhettningsskyddet att slå till.
 • Du återställer överhettningsskyddet genom att trycka på den röda knappen på aggregatets undersida tills det klickar till.
 • Om vatten samlas på golvet i omklädningsrummet så ska vattnet skrapas till närmsta golvbrunn.
 • Använd inga badkläder i bastun, dessa för med sig bakterier in i bastun
 • Husdjur är inte tillåtna i lokalen.
 • Det är inte tillåtet att förtära mat i lokalen.
 • Det är inte tillåtet att använda glasflaskor, endast plastglas får användas bastun.
 • Lämna inga sopor (och flaskor) i lokalen, ta med dig dina sopor och släng dem i källsorteringsrummet.
 • I lokalen råder skoförbud.
 • Städa och lämna bastun så som du själv vill ha den när du kommer.
 • Om bastun inte är städad när du kommer, gör en felanmälan till förvaltaren senast 15 min efter påbörjad tid, se länk nedan. (Den som har bokat bastun innan kan komma att bli betalningsskyldig för en städning/sanering).
 • Om du inte städar efter dig kan du komma att bli betalningsskyldig för en städning/sanering.
 • STÄNG AV BASTUN NÄR DU ÄR KLAR – TÄNK PÅ ATT ELEN ÄR DYR!

Ordningsregler för gym

I BRF Turbinhallen har vi ett litet gym som är till för föreningens medlemmar och dess familjemedlemmar som bor i lägenheten. Dock är gymmet ingen lekplats och barn får inte vistas själva i gymmet av många anledningar. Givetvis får ETT barn följa med, med avsikten att träna med sin förälder, men då på förälderns ansvar. För att gymmet ska fungera så lägger man givetvis tillbaka träningsredskapen på sin plats samt torkar av dem efter att man har använt dem. Man slänger pappershanddukarna i papperskorgarna samt går givetvis inte in med skor som är använda utomhus. Det finns ingen annan som kommer att plocka upp eller städa efter dig utan det bygger på att vi som nyttar gymmet sköter det. Det är öppet mellan 06-21, men givetvis måste du visa hänsyn till de som bor grannar med gymmet och inte slänga ner vikter i mattan eller föra annat oväsen. Du använder din ”tag” för att komma in i gymmet.

Felanmälan

Vid fel på bastun eller gymmet eller andra utrymmen i lokalen samt om städmaterial saknas ska felanmälan göras till förvaltaren.