Parkering

Garageplats

Föreningen har ca 120 garageplatser fördelat på två garageplan. En normalstor parkeringsplats kostar 1250 kr/mån. En liten parkeringsplats (upp till 1,80 m bred bil) kostar 1000 kr/månad. En MC/moped plats kostar 250 kr/mån. I garaget finns några premiumplatser som är extra stora, dessa kostar 1500 kr/månad. 

Det är endast tillåtet att förvara ett fordon på en parkeringsplats. Det är tillåtet att hyra en parkeringsplats till tex en släpkärra och då anses det som ett fordon. Om du ställer en större bil än tillåtet på en liten plats kan du komma att få en kontrollavgift samt att du kan komma att bli av med din parkeringsplats. Det är inte heller tillåtet att förvara föremål på sin parkeringsplats. Står man utanför parkeringsrutan kommer parkeringsvakten att ta ut en kontrollavgift. Förvarar du andra föremål på din parkeringsplats kan de komma att tas i förvar och din plats kan komma att sägas upp. 

Administration så som köplats hanteras av Parkando, alla avtal tecknas och avslutas digitalt via Parkandos app. Det är även med appen du öppnar garageporten.

Ladda ner instruktioner om appen 

Boendeparkering i Samfälligheten

Parkeringsplatserna i området Järla Sjö är sk. ”fria P-platser” och det innebär att du parkerar i mån av plats. Boende i Järla sjö har rätt till ett digitalt P-tillstånd som ger en rätt att köpa månadsparkering utomhus till en reducerad taxa.  För att ansöka om ett p-tillstånd via Samfälligheten behöver du ett p-tillstånds id. Ditt p-tillståns id är T- framför ditt 5 eller 6-siffriga lägenhetsnummer (T-xx-xxxx). För alla frågor gällande p-tillstånd i samfälligheten ska du kontakta samfälligheten. (www.jarlasjo.se)

Om du får meddelandet att ditt p-tillstånds id redan används när du försöker registrera det på Parkera.se så beror det troligen på att den som bodde i lgh innan dig inte har sagt upp sitt p-tillstånd. Då behöver du kontakta Samfälligheten.