El-abonnemang & Varmvatten

El

BRF Läderfabriken har ett gemensamt elavtal. Respektive lägenhets elförbrukning mäts samt kostanden (inkl del av fast avgift) vidarefaktureras aktuell lägenhet och finns med som en post på avin för månadsavgiften.

Varmvatten

Varje lägenhets varmvattenförbrukning mäts och debiteras sedan via månadsavin.

På Infometric kan varje lägenhetsinnehavare logga in och se sin lägenhets el- och varmvattenförbrukning. Du ser bara din lägenhets förbrukning över tid och inte priser på Infometric. Månadens förbrukning och kostnaden för den ser du på din månadsavi.

Inloggning

Första gången du loggar in på Infometric behöver du ett användarnamn och lösen – det får du ar föreningens ekonomiska förvaltare, kontaktuppgifter finns under kontakter. (Glöm inte att skriva dit 6-siffriga lägenhetsnummer i mailet till dem).