Vid in- & utflytt

Vid inflytt tänk bland annat på

 • Alla som flyttar in får ett välkomstbrev med det mest centrala inför själva inflyttningen i lägenheten
 • Be säljaren visa dig vart ditt förråd ligger – det finns ingen central förteckning över vart respektive lägenhets förråd ligger i fastigheten – så den avflyttande behöver visa vart just aktuell lägenhets förråd ligger. Du behöver även säkerställa att förrådet är tömt, annars blir det tyvärr dig som inflyttande som får ansvar för att tömma förrådet. Sätt omgående ett lås på ditt förråd, så att ingen annan tar det i anspråk.
 • Föreningen har ett centralt elavtal, läs mer under el-abonnemang om vad som gäller. När du flyttar in behöver du inte teckna ett eget elavtal. Sker själva överlåtelsen i mitten av månaden så gör du upp med den avflyttande kring vem som skall betala vad av aktuell månads elförbrukning.
 • Du behöver teckna ett bostadsrättstillägg, läs mer under försäkring. 
 • Kontakta Tele2 för att beställa en router, läs mer under bredband.
 • Du behöver inte teckna något bredbandsavtal – föreningen har ett gemensamt avtal som debiteras på månadsavin, läs mer under Mitt boende/bredband.
 • Du får ett visst antal nycklar och passerbrickor av den du köper lägenheten av. Har du behov av fler så står det på hemsidan hur du gör och vart du vänder dig. Till alla gemensamma utrymmen i
  fastigheten är det via passerbrickan du kommer in. Varje port har en unik kod som gäller dagtid. Denna kod ska du också få från den du köper lägenheten av. I de fall den avflyttande inte har koden
  kontaktar du föreningens förvaltare via www.brfturbinhallen.se/Kontakter/Felanmälan
 • Garaget är larmat nattetid – läs mer under Mittboende/garage
 • Byte av namn sker per automatik när föreningens förvaltare får information om den nya lägenhetsinnehavaren, skulle inte detta ske kontakta EBR (det är de som meddelar att namnbyte ska ske vid inflytt).
 • I skötselpärmen (Mitt boende/Skötselpärm) finns all information om din lägenhet och vad du som boende ansvarar för.
 • Föreningens hemsida innehåller all nödvändig information – så börja alltid med att söka efter information där.

Vid utflytt tänk bland annat på

 • Du behöver inte säga upp något el-abonnemang eftersom föreningen har ett centralt abonnemang.
 • Kontakta Tele 2 för att få information kring vad du skall göra med den utrustning som du har tillhandahållits av Tele2.
 • Du behöver visa den inflyttande vart ditt lägenhetsförråd ligger.
 • En avflyttningsbesiktning skall vara genomförd. (Denna bokas in av föreningens fastighetsförvaltare i och med att överlåtelsen registreras. Om detta inte har skett ska du som boende kontakta föreningens fastighetsförvaltare för att boka in en avflyttningsbesiktning).
 • Meddela styrelsen att du flyttar så att du kan ta bort din användare på föreningens hemsida.

Avflyttningsbesiktning (Obligatorisk)

För att dels hjälpa säljare och köpare att avgöra vart eventuella ansvar ligger vid utförda renoveringar och ingrepp i lägenheterna och framförallt för att säkra att föreningen i framtiden inte ska få bekosta återställande av otillåtna förändringar i lägenheterna så är det obligatoriskt att en avflyttningsbesiktning genomförs.

Avflyttningsbesiktningen utförs av föreningens tekniska förvaltare och bekostas av föreningen.

Det som främst kontrolleras vid en avflyttningsbesiktning är ventilations-, värme- och sanitetsinstallationer samt att inga otillåtna ändringar eller installationer gjorts. Om anmärkningar finns, åläggs den boende (säljaren) att åtgärda dessa innan utträde ur föreningen. 

Föreningens fastighetsförvaltare kommer att kontakta den avflyttande (säljaren) i och med att överlåtelsen registreras för att boka in en avflyttningsbesiktning. Men det kan alltid vara bra att vara proaktiv själv och boka in en avflyttningsbesiktning i god tid innan utflytt.