Soprum

Föreningen har två soprum. Ett soprum för vanliga hushållssopor och matavfall på Winborgs väg. I detta soprum är det endast tillåtet att slänga hushållsopor och matavfall. Det är inte tillåtet att ställa kartonger, glas eller andra föremål bredvid de gröna behållarna.

Utöver detta soprum har föreningen ytterligare ett soprum, det ligger på Turbinvägen 5. Det är där föreningen har sin FNI, fastighetsnära insamling. Där finns det möjlighet till sortering av  matavfall, wellpapp, tidningspapper, pappersförpackningar, plast, plåtburkar/mindre metallsopor, glasflaskor men givetvis också för hushållssopor.

Alla andra typer av sopor samt grovsopor är du själv ansvarig för att slänga på en återvinningscentral. Här hittar du återvinningscentraler i Nacka.

Om det är fullt i behållarna i ett soprum ska du slänga dina sopor i ett annat soprum, det är inte tillåtet att slänga sopor på golvet eller på en behållare eller på annan plats i soprummen. Sopor slängs i behållarna.

Tänk på dina grannar

För att störa dina grannar så lite som möjligt tänk på att slänga glas så ”försiktig” som det går samt se även till att locken på glasbehållarna ligger på själva behållaren, dessa är till för att dämpa ljudet. Släng inte heller just ditt glas under nattetid, dvs mellan 22-06. 

Om möjligt så försök även att i minsta möjliga mån att slänga dina sopor just under nattetid så att vi med gemensam kraft kan hjälpas åt att säkerställa att grannarna störs så lite som möjligt.

Om du hyr ut din lägenhet i andra hand så är det viktigt att din andrahandshyresgäst får information om vart hushållssopor och källsortering ska slängas samt vilka regler som gäller i föreningen. Du som bostadsrättsinnehavare är ansvarig för att din andrahandshyresgäst följer bostadsrättsföreningens regler.