Brandskydd & Inbrott / inbrottsförsök

Brandvarnare

Varje lägenhet skall ha en brandvarnare.
Eftersom de flesta bränder inträffar på natten är brandvarnare en billig livförsäkring för att du ska vakna vid brand. Som boende är du ansvarig för att byta batteri, underhålla och och testa brandvarnaren regelbundet. Placera brandvarnaren i taket i mitten av lägenheten. 
Köp endast CE-märkta brandvarnare som uppfyller EU-standard SS-EN 14604.

Brandsläckare & Brandfilt

Med brandsläckare och brandfilt kan du snabbt släcka mindre bränder. Köp gärna en till lägenheten. 6 kg Pulversläckare rekommenderas.

Brandfarliga vätskor

Exempel på brandfarliga vätskor är Bensin, tändvätska, T-röd, gasol, acetylen, aceton, förtunning, koncentrerad spolarvätska, diesel och eldningsolja.
I lägenhet får du förvara högst 5 liter sprayburkar och gasolflaskor. Brandfarliga vätskor i behållare får du förvara högst 10 liter.
I källar- och vindsförråd samt garage får inga brandfarliga vätskor eller varor förvaras.

Utrymningsvägar

Trapphus i flerbostadshus betraktas som en utrymningsväg och angreppsväg för brandförsvaret. En direkt följd av detta är, att om utrymningsvägar/trapphus inreds eller används för förvaring av dörrmattor, tidningar, cyklar, barnvagnar eller dylikt kan trapphuset snabbt rökfyllas vid till exempel en anlagd brand.

Anlagd brand är en företeelse som har ökat i samhället. Erfarenheten visar att kvarlämnade tidningsbuntar som antänds lätt kan rökfylla ett trapphus. Normalt orsakar sådant brandförlopp inte någon brandspridning till angränsande lägenheter. Det drabbar dock medlemmarna eftersom kostnaderna för sanering av trapphus och angränsande brandcell på grund av nedsotning ofta är omfattande. 

Fler goda råd om hur du förebygger brand

Vid brand

 1. Rädda först dem som är i livsfara
  Kom ihåg att den giftiga röken alltid stiger uppåt, därför måste du ner under röken där det är lättare att se och andas.
  Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus. En stängd dörr hindrar branden från att sprida sig snabbt och gör att räddningstjänsten vinner tid.
  Gå sedan till er uppsamlingsplats utanför fastigheten. Varna alla som hotas av branden så att även de kan sätta sig i säkerhet.
 2. Larma räddningstjänsten
  Ring 112 när du är på säker plats. Möt upp räddningstjänsten när de kommer och visa närmaste vägen till branden.
 3. Släck branden
  Om du bedömer att du klarar av det. När du är säker på att alla är ute ur bostaden kan släckningsarbetet börja.
  Använd en handbrandsläckare och spruta mot glöden, inte på lågorna. Vid misslyckat släckförsök, stäng in branden.

Detta är normalt den ordning som rekommenderas, men det är den aktuella situationen som avgör i vilken ordning du verkligen ska agera.

Vid inbrottsförsök eller stöld

Det är viktigt att vi ALLA boende tillsammans håller koll på vilka som rör sig både i och kring fastigheten. Det är viktigt att man ser till att dörrar och portar stängs när man går in och ut. Vänta tills portautomatiken stängt dörren. För er som har bilen eller cykel i garaget är det viktigt att man ser till att garageporten stängs när man kör in och ut samt att ingen smiter in.   

Om man upptäcker att det finns en åverkan på en dörr/port eller att det har begåtts en stöld av ett fordon/cykel ska man:

 1. Polisanmäla händelsen
 2. Felanmäla – så att föreningens förvaltare åtgärdar skadan (om det har varit en åverkan på en dörr/port/fönster/annat)
 3. Meddela styrelsen (epost xxxx). I meddelandet till styrelsen beskriver du:
  1. när du upptäckte åverkan/stölden
  2. om du kan se att det har varit ett inbrott eller om det är ett inbrottsförsök
  3. vilken del av huset (beskriv så noga som möjligt, tag gärna bilder) 
  4. det ärendenummer du fick från polisen