Andrahandsuthyrning

Vad gäller avseende andrahandsuthyrning

Enligt våra stadgar och ordningsregler ska andrahandsuthyrning godkännas av styrelsen samt att styrelsen även måste godkänna hyresgästen. Det är viktigt att du som medlem ansöker om tillstånd att hyra ut din bostadsrätt i andra hand. Gör detta i god tid innan du har tänkt att hyra ut. (Styrelsen har möten ca en gång i månaden). All uthyrning inklusive hyresgäst ska godkännas av föreningen i förväg.

Föreningen beviljar endast tillstånd att hyra ut i andrahand enligt hyresnämndens praxis samt att intyg ska bifogas. Om uthyrning i andra hand tillstryks gäller ansökan i max ett år, sedan måste en ny ansökan skickas in om andrahandsuthyrningen ska fortsätta.

Föreningen tillåter uthyrning i max 2 år. Föreningen tillåter inte heller korttidsuthyrning (min 6 mån).  Det ska vara en och samma hyresgäst under uthyrningsperioden och bostaden ska nyttjas som permanentbostad samt att hyresgästen skall vara godkänd av föreningen.

Andrahandshyresgästen har inte rätt att nytta gym och bastu, dessa gemensamhetsanläggningar är till för föreningens medlemmar. Du som bostadsrättsinnehavare är alltid ansvarig för att din andrahandshyresgäst följer bostadsrättsföreningens regler. 

Vid andrahandsuthyrning tar föreningen ut en avgift på 10% av ett prisbasbelopp (vid 1 år, vid kortare tid: 1/12 av 10% av ett ppb x antal uthyrda månader), kostnaden debiteras bostadsrättsinnehavaren i förväg och läggs på månadsavin.

Ansökan om att hyra ut i andra hand, samt vad som mer du behöver göra

Ansökningsblankett finns i de separata dokumenten här på sidan. Ansökningsblanketten ska mailas till ERB, föreningens ekonomiska förvaltare: info@erb.se. Skriv Brf Turbinhallen i ämnesraden. Om du surfar med Chrome eller har Adobe Reader installerat så kan du fylla i blanketten direkt på datorn. Då slipper du skriva för hand, men du måste ändå signera blanketten innan du skickar den till föreningen.

Efter godkänd ansökan gör du en anmälan till föreningens förvaltare för att hyresgästen ska få sitt namn på postfacket (fastighetsboxen). Det är inte tillåtet att klistra upp egna namnlappar. (Föreningens förvaltare når du via felanmälan, länk under kontakter).

Hyr du ut i andra hand utan att ha tillstånd riskerar du att förverka bostadsrätten. Det betyder att du förlorar rätten till bostaden.  

Vad behöver du göra efter eller vid avbruten andrahandsuthyrning

Tag bort namnet på den du har hyrt ut till på postlåda och tidningsställ.

Om du vill avbryta en andrahandsuthyrning innan avtalad tid måste du meddela föreningens ekonomiska förvaltare innan månadsavin skickas ut. Detta för att de ska kunna ta bort avgiften för andrahandsuthyrning. Om du inte meddelar föreningens ekonomiska förvaltare innan avin skickas är det du som lägenhetsinnehavare som får stå för den kostnaden den månaden.

Dokument

Blankett Andrahandsupplåtelse

Kontrakt mellan hyresgäst och bostadsrättshavare för andrahandsuthyrning