Nycklar & passerbrickor

Nycklar

Fler nycklar till lägenheten beställer du hos Skicka Låsteknink. Du behöver ha med dig lägenhetskontraktet och legitimation som visar att det är du som äger lägenheten. Om du tappar bort nyckeln är det du själv som lägenhetsinnehavare som bekostar en ny låscylinder. Ny låscylinder måste beställas via och installeras av Sickla Låsteknik för att de ska kunna ha koll på antal nycklar (dessa nycklar går inte att kopiera på någon annan låsfirma) samt att serviceläge fortfarande skall fungera. Byter du till annat lås för du administrera detta själv och det kan eventuellt bli problem för dig när du säljer din lägenhet och den nya ägaren vill ha underlag på hur många nycklar som finns samt vill kunna sätta sitt lås i serviceläge.

Det är bara du som ägare till en lägenhet som har tillgång till din lägenhet.

Tag:ar (digital nyckel)

Om du har tappat bort en ”inpasseringstag” så spärrar du den genom att kontakta Sickal Låsteknik. Behöver beställa ytterligare en tag beställer du även den av Sickla Låsteknik till självkostnadspris. 

Nycklar till postbox (fastighetsbox)

Till varje postbox finns det 4 nycklar (från början, finns det färre nycklar kvar är det för att föregående lägenhetsinnehavare inte har lämnat över alla nycklar). Vill du ha fler nycklar kopierar du dessa hos en låssmed. Har du tappat alla nycklar till en postbox anmäler du det till föreningens fastighetsförvaltare (via ”felanmälan”) och de byter ut låset åt dig till självkostnadspris eller ger dig instruktioner om hur du skall göra.

Portkoder

Varje port har en unik kod som gäller mellan 06-22. Koden byts löpande och du kommer vid varje tillfälle den byts att få information i god tid innan, vilken din ports nya kod är. Har du glömt koden, får du den lättast genom att fråga en granne  samma port eller i nödfall genom att kontakta föreningens fastighetsförvaltare (via ”felanmälan”)