Din BRF-förening kan nu få en egen sida under Järla sjös installation. Till en låg kostnad erhåller du en egen sajt med många olika möjligheter.

Järla Sjö har nu lanserat en ny hemsida (www.jarlasjo.se) som är uppbyggd med publiceringsverktyget WordPress och där det finns möjlighet för tillhörande bostadsrättsföreningar att bygga upp en egen webbsida under samma installation.

Föreningarna kommer kunna administrera sina egna sidor inom ramen för Järla sjös tekniska installation och använda samma grundmall, med möjlighet till egen struktur, bilder, logga, etc.

Kostnaden för detta beror på bland annat på hur mycket ändringar och justeringar man vill göra på design och layout, vilka av de olika funktionerna som beskrivs på den här sidan man vill använda sig av samt om man vill ha hjälp med att flytta över befintligt material från annan existerande sida till denna.

Kontakta Anders Alhbin på Weekend Webbexperterna (070/325 33 10) eller Henrik Fors på Järla sjö förvaltning för mer information!